Anna Broniarek

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości
Nr TP/56/17

+48 506 89 55 20

Nie zawsze mogę odebrać, więc najlepiej napisz SMS.

Adres:

Os. Przyjaźni 11u/209
61-685 Poznań

Nie zawsze pracuję w domu, dlatego w razie potrzeby zapraszam po umówieniu terminu wizyty.

Jestem absolwentką filologii angielskiej na UAM (2004-2009) oraz prestiżowej Specjalizacji dla Tłumaczy Konferencyjnych (2007-2009). W latach 2009/2010 byłam słuchaczką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - obecnie skupiam się na samokształceniu w kierunku tłumaczenia prawniczego i medycznego.

Zanim zostałam tłumaczem przysięgłym, przez niemal 10 lat byłam głównie tłumaczem ustnym, co pozwoliło mi poznać od środka i zrozumieć funkcjonowanie wielu branż (produkcja, zarządzanie w praktyce, funkcjonowanie zakładów, magazynów, audyty - produkcyjne, bezpieczeństwa, logistyczne, finansowe). Oprócz typowych dla tłumaczy przysięgłych tłumaczeń prawniczych, lubię teksty medyczne.

Oprócz tłumaczeń poświadczonych w formie papierowej sporządzam również tłumaczenia w formie elektronicznej: korzystam z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Prowadzę działalność gospodarczą i wystawiam faktury (bez VAT).

Należę do Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

Poza pracą? Uprawiam miejską partyzantkę ogrodniczą, wspieram społeczność Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych i czytuję literaturę faktu.

Kontakt
Chcesz sprawnie otrzymać wycenę i poznać możliwy termin przygotowania tłumaczenia?
Prześlij dokument w formie elektronicznej lub czytelne skany/zdjęcia dokumentów.